Vil du være med Fantasiforbundet til Hviterussland?

Fantasiforbundet har vært så heldige å få muligheten til å delta på den Hviterussiske festvalen “Look into the Future – Europe is our common home” 3 – 5. desember. Look into the Future arrangeres av Children of Chernobyl og Raftostiftelsen i fellesskap.

Årets tema er “Europa er vårt felles hjem,” og de norske deltagerne skal fortelle om egen organisasjon og gi eksempler på ungdomsarbeid i Norge. Målet er å spre kunnskap om hvordan et levedyktig sivilsamfunn på ungdomsnivå fungerer i et demokrati.

Alle som søker må være over 18 år, være aktive i Fantasiforbundet og ha relativt gode norsk og engelskkunnskaper. Du må kunne ta deg helt fri 3. og 6. desember. Obs! Søknadsfristen er dessverre svært kort.

Send en kort søknad til fantasiforbundet@gmail.com innen torsdag 11. november.

Vist 122 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder