Årsmøte i Fantasiforbundet Sentrum

Kjære medlemmer av Fantasiforbundet Sentrum!
Onsdag 13. april avholdes Fantasiforbundet Sentrums første ordinære årsmøte. Det vil foregå på kontoret vårt i Karl Johansgate 8 kl 18.00. På dagsordnen står:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Styrets beretning
3. Arbeidsprogram
4. Valg av leder og styremedlemmer.
5. Valg av coach(er)

Alle medlemmer av Fantasiforbundet sentrum har tale-, forslags- og stemmerett.
Etter møtet vil det bli spillkveld på kontoret.
Vel møtt!
Mvh Styret i Fantasiforbundet Sentrum

Vist 153 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder