"Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse"

“Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse” sa avtroppende styremedlem Bjørn Tore Hansen da han la frem den nye internasjonale uttalelsen som ble vedtatt på Fantasiforbundets Landsmøte. Vi er stolte av at Fantasiforbundet etter Landsmøtet er en organisasjon som jobber for menneskerettigheter internasjonalt, med fokus på organisasjon- og kulturfrihet.

Alle møtedeltakerne fikk tradisjonen tro utdelt prosessdokumenter og den nyeste utgaven og kultur- og debattmagasinet Hest med Vinger

2. april avholdt Fantasiforbundet sitt første ordinære landsmøte, noe som kan beskrives som en kjempesuksess. Alle prosjekter og lokallag var invitert til å sende to delegater, og alle var representert.

Den internasjonale dimensjonen i Fantasiforbundet kom i fokus på møtet. Helt siden oppstarten har Fantasiforbundet engasjert seg internasjonalt i Hviterussland, i hovedsak sammen med våre venner i Education Centre Post, men også i samarbeid med Raftostiftelsen og LNU. Det internasjonale engasjementet har dessuten det siste året ført til aktivitet i Russland i samarbeid med Natur og Ungdom og det er planlagt aktivitet i Palestina.

Landsmøtet ga et solid signal om at dette er en utvikling det er ønskelig å fortsette. Møtet vedtok enstemmig å innlemme et avsnitt i vedtektene om at forbundet skal jobbe for menneskerettigheter, med særlig vekt på organisasjonsfrihet og retten til å delta i det kulturelle liv.

Bjørn Tore Hansen presenterer forslag til ny Internasjonal uttalelse for Fantasiforbundet

Fantasiforbundet har hatt mye aktivitet i 2010 og har bevisst lagt vekt på aktivitetsdrivere i forbundet. Det har ført til en vellykket Fantasigründerskole, mange nye tillitsvalgte, samarbeid med nye partnere og flere nye prosjekter. Flere innlegg fra talerstolen var veldig fornøyde med styrets innsats for å få Fantasiforbundet trygt gjennom organisasjonens første år. Spesielt ble arbeidet for nyrekruttering inn i laivmiljøet trukket frem, blant annet gjennom fellesreiser til Knutepunkt i Sverige og Danmark.

Det nye arbeidsprogrammet som viderefører de fleste av aktivitetene som har blitt gjennomført i 2010. Hovedfokuset for 2011 blir rekruttering, og et av tiltakene er et seminar for fylkeslagene. Målet er å styrke Fantasiforbundet i distriktene og øke innflytelsen til fylkene i organisasjonen sentralt.

Møtet ble lukket etter 3 timer ved nyvalgt leder Ane Marie Anderson. “Fantasiforbundet er nå ferdig med sitt første ordinære år, og i dag har vi sett at organisasjonen vår er i ferd med å stabilisere seg og finne sin rolle.” sa hun. 10. juli tropper hun på sammen med ny nestleder Caroline Myhrvold og det nye styret med Linn Eik Pilskog (gjenvalgt), Nils Hiorth (gjenvalgt), Kim-Jøran Bjerkan (ny) og Erik Glesne (ny).

Det nyvalgte styret fikk tradisjonen tro oransje blomster til lyden av Prosessen etter møteslutt

Fantasiforbundet går nå inn sin andre periode med nye visjoner, nye mål og nye krefter. Med et vellykket demokrati og mange engasjerte stemmer ligger alt til rette for at Fantasiforbundet skal vokse i 2011 og utrette enda mer enn vi allerede har gjort.

Vist 214 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Fantastisk! Angrer på at jeg ikke kunne være der :-)

I forbindelse med den nå utstakede internasjonale profilen vil jeg rette lesernes oppmerksomhet mot et profft prosjekt i Tsjekkia som etterlyser deltagere fra Norge. (De trenger påmeldingene i ukene framover med frist rett over påske, slik at pengene fra EU står i forhold til antall deltagere..)

http://www.projekt-system.cz/en/

Det handler om å reise 4 dager til en nedlagt kommunistisk bo-kompleks og spille et totalitært rollespill som er blitt kjørt 3 ganger for et tjekkisk publikum. Denne gangen lanserer de prosjektet som et europeisk prosjekt.
Czech it out!

Alle interesserte i å oppleve det ypperste av tsjekkisk laiv kan melde sin interesse til eirik.fatland@gmail.com.
Bruk gjerne “Project System” som tittel på mailen.
Alle interesserte velkomne!

Annonse

Nye bilder