Landsmøtereferat og vedtekter

Referat fra stiftelsesmøtet og vedtekter for Fantasiforbundet.

§1 Formål

Fantasiforbundet ønsker å skape et morsommere og mer fantastisk samfunn.

Fantasiforbundet er en landsomfattende kulturorganisasjon for aktiviteter knyttet til spill,
eventyr og fantasien. Forbundet baserer seg på frivillig engasjement, prosjektbasert virksomhet og at ting skal være gøy.

Fantasiforbundet vil arbeide for at alle skal ha friheten og mulighetene til å benytte sin fantasi,
kreativitet og skapende evner. Vi vil skape en morsommere og mer fantastisk verden ved å
jobbe for menneskerettighetene, med særlig vekt på organisasjonsfrihet og retten til å delta i
det kulturelle liv, uten frykt for undertrykkelse.

Det grunnleggende prinsippet for Fantasiforbundets virksomhet er at de som skaper aktivitet
også skal få bestemme over aktiviteten. Det skal være åpenhet om alle prosesser, og
prosjektgruppene skal primært være selvstyrte.

Fantasiforbundet er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Referatet fra Fantasiforbundets første ordinære landsmøte i 2011 og styringsdokumentene i organisasjonen kan lastes ned her:

Referatet fra stiftelsesmøtet i 2010 kan lastes ned her:

Vist 471 ganger.
Annonse