Viser arkivet for mars, 2011

Praktisk info om Landsmøtet

Tid: Lørdag 2. april. 1400 (prosjektforum begynner kl 1200)
Sted: Universitetet i Oslo Blindern, Niels Treschows hus, KART
Både prosjektforumet og møtet er åpent for alle

Forberedende seminar
Dagen før landsmøtet, 1, april, arrangeres det et forberedende seminar på Unginfo (Møllergata 3, 0179 Oslo) som er åpent for alle medlemmer. Dette begynner klokken 1800, og vil inneholde generell informasjon om Fantasiforbundet og landsmøtet, korte kurs i tale- og debatteknikk, samt mye sosialt kos, spill og annet snacks.

Gi gjerne beskjed om du kommer på det forberedende seminaret på fantasiforbundet@gmail.com

Nasjonalt prosjektforum
Før selve møtet på lørdag arrangeres det nasjonalt prosjektforum kl 1200 samme sted som møtet. Her kan alle som vil komme med forslag til og innspill på kommende eller eksisterende prosjekter, drodle om hva de kunne tenke seg å arrangere, finne folk til å være medarrangører, eller bare henge og drikke kaffe.
NB: forumet begynner 12.

Mellom møtet og prosjektforum blir det lunsj.

Hvis du vil presentere et prosjekt eller en idé, gi oss beskjed!

Bankett
Etter årsmøtet arrangeres det en storstilt bankett, så ta med penere klær. På banketten blir det gratis mat for delegater og andre påmeldte til møtet (Hurra!).

Velkommen til delegater og interesserte!
Hilsen Styret i Fantasiforbundet

Andre innkalling til Fantasiforbundets Landsmøte

Oppdatert 29. mars

Alle er hjertelig velkommen til Fantasiforbundets landsmøte 2. april 2011!

Her finner du det du trenger å vite av praktisk informasjon. Sakspapirene finner du her.
Medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett. Møtet er også åpent for ikke-medlemmer.

Viktig praktisk informasjon

Tid: Lørdag 2. april. 1400 – 1600
OBS! Nytt sted: Universitetet i Oslo, 12. etg i Niels Treschows hus (Problemveien, 0313 Oslo)

Alle medlemmer av Fantasiforbundet kan delta med tale- og forslagsrett.

Bankett

Etter årsmøtet arrangeres det en storstilt bankett, så ta med penere klær.

Forberedende seminar og nasjonalt prosjektforum

Dagen før landsmøtet, 1, april, arrangeres det et forberedende seminar på Unginfo (Møllergata 3, 0179 Oslo) som er åpent for alle medlemmer. Dette begynner klokken 1800, og vil inneholde generell informasjon om Fantasiforbundet og landsmøtet, korte kurs i tale- og debatteknikk, samt mye sosialt kos, spill og annet snacks.

OBS! Nasjonalt prosjektforum er flyttet til lørdag Før selve møtet på lørdag arrangeres det nasjonalt prosjektforum kl 1200 samme sted som møtet. Her kan alle som vil komme med forslag til og innspill på kommende eller eksisterende prosjekter, drodle om hva de kunne tenke seg å arrangere, finne folk til å være medarrangører, eller bare henge og drikke kaffe. Fint om de som vil presentere noe sender en mail i forkant til Fantasiforbundet@gmail.com

Det er flott om så mange som mulig har mulighet til å være med hele helgen, fra fredag 1. til og med lørdag 2. april.