Viser arkivet for april, 2011

"Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse"

“Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse” sa avtroppende styremedlem Bjørn Tore Hansen da han la frem den nye internasjonale uttalelsen som ble vedtatt på Fantasiforbundets Landsmøte. Vi er stolte av at Fantasiforbundet etter Landsmøtet er en organisasjon som jobber for menneskerettigheter internasjonalt, med fokus på organisasjon- og kulturfrihet.

Alle møtedeltakerne fikk tradisjonen tro utdelt prosessdokumenter og den nyeste utgaven og kultur- og debattmagasinet Hest med Vinger

2. april avholdt Fantasiforbundet sitt første ordinære landsmøte, noe som kan beskrives som en kjempesuksess. Alle prosjekter og lokallag var invitert til å sende to delegater, og alle var representert.

Den internasjonale dimensjonen i Fantasiforbundet kom i fokus på møtet. Helt siden oppstarten har Fantasiforbundet engasjert seg internasjonalt i Hviterussland, i hovedsak sammen med våre venner i Education Centre Post, men også i samarbeid med Raftostiftelsen og LNU. Det internasjonale engasjementet har dessuten det siste året ført til aktivitet i Russland i samarbeid med Natur og Ungdom og det er planlagt aktivitet i Palestina.

Landsmøtet ga et solid signal om at dette er en utvikling det er ønskelig å fortsette. Møtet vedtok enstemmig å innlemme et avsnitt i vedtektene om at forbundet skal jobbe for menneskerettigheter, med særlig vekt på organisasjonsfrihet og retten til å delta i det kulturelle liv.

Bjørn Tore Hansen presenterer forslag til ny Internasjonal uttalelse for Fantasiforbundet

Fantasiforbundet har hatt mye aktivitet i 2010 og har bevisst lagt vekt på aktivitetsdrivere i forbundet. Det har ført til en vellykket Fantasigründerskole, mange nye tillitsvalgte, samarbeid med nye partnere og flere nye prosjekter. Flere innlegg fra talerstolen var veldig fornøyde med styrets innsats for å få Fantasiforbundet trygt gjennom organisasjonens første år. Spesielt ble arbeidet for nyrekruttering inn i laivmiljøet trukket frem, blant annet gjennom fellesreiser til Knutepunkt i Sverige og Danmark.

Det nye arbeidsprogrammet som viderefører de fleste av aktivitetene som har blitt gjennomført i 2010. Hovedfokuset for 2011 blir rekruttering, og et av tiltakene er et seminar for fylkeslagene. Målet er å styrke Fantasiforbundet i distriktene og øke innflytelsen til fylkene i organisasjonen sentralt.

Møtet ble lukket etter 3 timer ved nyvalgt leder Ane Marie Anderson. “Fantasiforbundet er nå ferdig med sitt første ordinære år, og i dag har vi sett at organisasjonen vår er i ferd med å stabilisere seg og finne sin rolle.” sa hun. 10. juli tropper hun på sammen med ny nestleder Caroline Myhrvold og det nye styret med Linn Eik Pilskog (gjenvalgt), Nils Hiorth (gjenvalgt), Kim-Jøran Bjerkan (ny) og Erik Glesne (ny).

Det nyvalgte styret fikk tradisjonen tro oransje blomster til lyden av Prosessen etter møteslutt

Fantasiforbundet går nå inn sin andre periode med nye visjoner, nye mål og nye krefter. Med et vellykket demokrati og mange engasjerte stemmer ligger alt til rette for at Fantasiforbundet skal vokse i 2011 og utrette enda mer enn vi allerede har gjort.

Frida Sofie Jansen ny leder i Oslo sentrum

Fantasiforbundets eldste geografisk baserte lag, Oslo sentrum, avholdt årsmøte onsdag 13. april. Frida Sofie Jansen overtar stafettpinnen som leder for laget fra Victoria Lofstad. Laget skal fortsatt satse på spillkvelder, især “nach-spilling” (sene spillkvelder for de som har vært og spilt spill på Outland), i foreningens lokaler på Karl Johan. I tillegg lover foreningens nye leder at styret vil satse på noen nyskapninger utover året. “Vi har noen triks i hatten, men jeg kan ikke avsløre alt ennå”, sier Jansen.

Med seg i styret får hun Mona Bollestad (ny) og Nils Hiorth (gjenvalg). Sigurd Øien tok også gjenvalg som coach. I tillegg har laget han med seg tidligere leder Victoria Lofstad som paint-coach.

Årsmøte i Fantasiforbundet Sentrum

Kjære medlemmer av Fantasiforbundet Sentrum!
Onsdag 13. april avholdes Fantasiforbundet Sentrums første ordinære årsmøte. Det vil foregå på kontoret vårt i Karl Johansgate 8 kl 18.00. På dagsordnen står:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Styrets beretning
3. Arbeidsprogram
4. Valg av leder og styremedlemmer.
5. Valg av coach(er)

Alle medlemmer av Fantasiforbundet sentrum har tale-, forslags- og stemmerett.
Etter møtet vil det bli spillkveld på kontoret.
Vel møtt!
Mvh Styret i Fantasiforbundet Sentrum

Ane Marie Anderson ny leder av Fantasiforbundet

Fantasiforbundet avholdt lørdag 2. april sitt første ordinære Landsmøte. Samtlige av Fantasiforbundets prosjekter var representert da Forbundet for første gang avholdt ordinært landsmøte, ca ett år etter stiftelseslandsmøtet og halvannet år etter stiftelsen av forbundet.

Ane Marie Anderson tar steget opp fra nestleder til leder. Caroline Myhrvold er valgt som ny nestleder av organisasjonen.

Med seg i sentralstyret får de Kim-Jøran Bjerkan, Linn Eik Pilskog, Nils Hiorth og Erik Glesne.

Det nye styret overtar formelt 10. juli, men vil allerede nå begynne på arbeidet.

Landsmøtet vedtok også å satse på rekruttering i året som kommer og et avsnitt om menneskerettigheter ble tatt inn i formålsparagrafen. En fyldigere rapport fra Landsmøtet, med bilder, kommer om kort tid.