Viser arkivet for stikkord landsmøte

"Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse"

“Fantasiforbundet bokser over sin vektklasse” sa avtroppende styremedlem Bjørn Tore Hansen da han la frem den nye internasjonale uttalelsen som ble vedtatt på Fantasiforbundets Landsmøte. Vi er stolte av at Fantasiforbundet etter Landsmøtet er en organisasjon som jobber for menneskerettigheter internasjonalt, med fokus på organisasjon- og kulturfrihet.

Alle møtedeltakerne fikk tradisjonen tro utdelt prosessdokumenter og den nyeste utgaven og kultur- og debattmagasinet Hest med Vinger

2. april avholdt Fantasiforbundet sitt første ordinære landsmøte, noe som kan beskrives som en kjempesuksess. Alle prosjekter og lokallag var invitert til å sende to delegater, og alle var representert.

Den internasjonale dimensjonen i Fantasiforbundet kom i fokus på møtet. Helt siden oppstarten har Fantasiforbundet engasjert seg internasjonalt i Hviterussland, i hovedsak sammen med våre venner i Education Centre Post, men også i samarbeid med Raftostiftelsen og LNU. Det internasjonale engasjementet har dessuten det siste året ført til aktivitet i Russland i samarbeid med Natur og Ungdom og det er planlagt aktivitet i Palestina.

Landsmøtet ga et solid signal om at dette er en utvikling det er ønskelig å fortsette. Møtet vedtok enstemmig å innlemme et avsnitt i vedtektene om at forbundet skal jobbe for menneskerettigheter, med særlig vekt på organisasjonsfrihet og retten til å delta i det kulturelle liv.

Bjørn Tore Hansen presenterer forslag til ny Internasjonal uttalelse for Fantasiforbundet

Fantasiforbundet har hatt mye aktivitet i 2010 og har bevisst lagt vekt på aktivitetsdrivere i forbundet. Det har ført til en vellykket Fantasigründerskole, mange nye tillitsvalgte, samarbeid med nye partnere og flere nye prosjekter. Flere innlegg fra talerstolen var veldig fornøyde med styrets innsats for å få Fantasiforbundet trygt gjennom organisasjonens første år. Spesielt ble arbeidet for nyrekruttering inn i laivmiljøet trukket frem, blant annet gjennom fellesreiser til Knutepunkt i Sverige og Danmark.

Det nye arbeidsprogrammet som viderefører de fleste av aktivitetene som har blitt gjennomført i 2010. Hovedfokuset for 2011 blir rekruttering, og et av tiltakene er et seminar for fylkeslagene. Målet er å styrke Fantasiforbundet i distriktene og øke innflytelsen til fylkene i organisasjonen sentralt.

Møtet ble lukket etter 3 timer ved nyvalgt leder Ane Marie Anderson. “Fantasiforbundet er nå ferdig med sitt første ordinære år, og i dag har vi sett at organisasjonen vår er i ferd med å stabilisere seg og finne sin rolle.” sa hun. 10. juli tropper hun på sammen med ny nestleder Caroline Myhrvold og det nye styret med Linn Eik Pilskog (gjenvalgt), Nils Hiorth (gjenvalgt), Kim-Jøran Bjerkan (ny) og Erik Glesne (ny).

Det nyvalgte styret fikk tradisjonen tro oransje blomster til lyden av Prosessen etter møteslutt

Fantasiforbundet går nå inn sin andre periode med nye visjoner, nye mål og nye krefter. Med et vellykket demokrati og mange engasjerte stemmer ligger alt til rette for at Fantasiforbundet skal vokse i 2011 og utrette enda mer enn vi allerede har gjort.

Praktisk info om Landsmøtet

Tid: Lørdag 2. april. 1400 (prosjektforum begynner kl 1200)
Sted: Universitetet i Oslo Blindern, Niels Treschows hus, KART
Både prosjektforumet og møtet er åpent for alle

Forberedende seminar
Dagen før landsmøtet, 1, april, arrangeres det et forberedende seminar på Unginfo (Møllergata 3, 0179 Oslo) som er åpent for alle medlemmer. Dette begynner klokken 1800, og vil inneholde generell informasjon om Fantasiforbundet og landsmøtet, korte kurs i tale- og debatteknikk, samt mye sosialt kos, spill og annet snacks.

Gi gjerne beskjed om du kommer på det forberedende seminaret på fantasiforbundet@gmail.com

Nasjonalt prosjektforum
Før selve møtet på lørdag arrangeres det nasjonalt prosjektforum kl 1200 samme sted som møtet. Her kan alle som vil komme med forslag til og innspill på kommende eller eksisterende prosjekter, drodle om hva de kunne tenke seg å arrangere, finne folk til å være medarrangører, eller bare henge og drikke kaffe.
NB: forumet begynner 12.

Mellom møtet og prosjektforum blir det lunsj.

Hvis du vil presentere et prosjekt eller en idé, gi oss beskjed!

Bankett
Etter årsmøtet arrangeres det en storstilt bankett, så ta med penere klær. På banketten blir det gratis mat for delegater og andre påmeldte til møtet (Hurra!).

Velkommen til delegater og interesserte!
Hilsen Styret i Fantasiforbundet

Andre innkalling til Fantasiforbundets Landsmøte

Oppdatert 29. mars

Alle er hjertelig velkommen til Fantasiforbundets landsmøte 2. april 2011!

Her finner du det du trenger å vite av praktisk informasjon. Sakspapirene finner du her.
Medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett. Møtet er også åpent for ikke-medlemmer.

Viktig praktisk informasjon

Tid: Lørdag 2. april. 1400 – 1600
OBS! Nytt sted: Universitetet i Oslo, 12. etg i Niels Treschows hus (Problemveien, 0313 Oslo)

Alle medlemmer av Fantasiforbundet kan delta med tale- og forslagsrett.

Bankett

Etter årsmøtet arrangeres det en storstilt bankett, så ta med penere klær.

Forberedende seminar og nasjonalt prosjektforum

Dagen før landsmøtet, 1, april, arrangeres det et forberedende seminar på Unginfo (Møllergata 3, 0179 Oslo) som er åpent for alle medlemmer. Dette begynner klokken 1800, og vil inneholde generell informasjon om Fantasiforbundet og landsmøtet, korte kurs i tale- og debatteknikk, samt mye sosialt kos, spill og annet snacks.

OBS! Nasjonalt prosjektforum er flyttet til lørdag Før selve møtet på lørdag arrangeres det nasjonalt prosjektforum kl 1200 samme sted som møtet. Her kan alle som vil komme med forslag til og innspill på kommende eller eksisterende prosjekter, drodle om hva de kunne tenke seg å arrangere, finne folk til å være medarrangører, eller bare henge og drikke kaffe. Fint om de som vil presentere noe sender en mail i forkant til Fantasiforbundet@gmail.com

Det er flott om så mange som mulig har mulighet til å være med hele helgen, fra fredag 1. til og med lørdag 2. april.

Første innkalling til Fantasiforbundets Landsmøte

Kjære medlem i Fantasiforbundet

Det nærmer seg Landsmøtet vårt, og vi ber derfor om at dere setter av datoen allerede nå. På landsmøtet diskuteres Fantasiforbundets fremtid, hvordan vi kan jobbe for å nå målene våre og hvordan vi kan ha det enda mer gøy sammen. Nærmere informasjon og sakspapirer kommer så snart detaljene foreligger, og senest to uker før.

Tid: Lørdag 2. april.
Sted: Oslo

Hvem kan komme?
Alle prosjektgrupper (også nasjonale/fylkesvise), og alle georafiske/instituttbaserte lokallag kan sende to delegater hver. Delegatene velges av årsmøtet eller styret i laget.

Alle medlemmer av Fantasiforbundet kan delta med tale- og forslagsrett.

Reisedekning
Fantasiformbundet kan dekke reise for delegater fra utenfor Oslo, opp til 400 kr. I disse dager blir minipris-billetter fra NSB lagt ut, så er man lur kan man allerede nå sikre seg disse, og så godt som gratis komme seg til landsmøtet.

Styret kan også være behjelpelig med å skaffe overnatting for folk som trenger det.

Hold av helgen
Siden en av Fantasiforbundets grunnpilarer er at vi skal ha det gøy, gjør vi hele landsmøte-helgen til en fest!

Dagen før møtet, fredag 1. april, arrangeres det et forberedende seminar som er åpent for alle medlemmer. Dette begynner på ettermiddagen og er verdt å få med seg. Dessuten blir det sosialt kos, spill og Fantasipils og annet snacks etter seminaret.

Lørdag foregår selve landsmøtet, med påfølgende storstilt bankett hvor finere klær er påkrevet.

Søndag 3. april arrangeres det nasjonalt prosjektforum, hvor alle kan komme og utveksle ideer og presentere sine prosjekter.

Det er flott om så mange som mulig har mulighet til å være med hele helgen, fra fredag 1. april til søndag 3.

Frist for endringsforslag til vedtekter
Fristen for å sende inn endringsforslag til "vedtektene ":https://docs.google.com/fileview?id=0B2PB62PIxWQLNjMwZTQ5N2UtMzc0MS00Y2Y3LThhMjEtOGY1NDQ4Y2ZiODM4 er 2. mars.

Spørsmål?
Kontakt gjerne styret på Fantasiforbundet@gmail.com ved spørsmål, eller dersom du skulle trenge mer reisedekning enn det som står skissert over.

Vi håper å se dere alle!

Vennlig hilsen
Styret

Vellykket landsmøte i Fantasiforbundet

Det nyvalgte styret

Med i overkant av 40 fremmøtte avholdt Fantasiforbundet sitt stiftende landsmøte i helgen. Det var gode debatter og takket være gode innspill fra de fremmøtte ble organisasjonens struktur klarlagt og programmet for det kommende året designet.

Leder Magnar Müller ble gjenvalgt sammen med nestleder Ane Marie Anderson. Det samme ble styremedlemmene Bjørn Tore Hansen og Oddbjørn Grønvik. Nye styremedlemmer er Katrine Øverlie Svela, Nils Hiorth og Linn Eik Pilskog.

I følge den nye formålsparagrafen arbeider Fantasiforbundet for et “morsommere og mer fantastisk Norge”. Det viktigste trekket ved organisasjonsstrukturen til den nystiftede organisasjonen er at det skal være lett å starte nye prosjekter og at prosjektene skal ha stor grad av selvstyre.

Mens mesteparten av aktiviteten i Fantasiforbundet skjer i uavhengige prosjektgrupper, og dermed er “off limits” for styre og landsmøte, er det en hovedsatsing som styret nå skal ta fatt på. Det er utviklingen av Fantasigründerskolen, Fantasiforbundets storstilte prosjekt for opplæring av aktive i organisasjonen.