Viser arkivet for stikkord oslo

Frida Sofie Jansen ny leder i Oslo sentrum

Fantasiforbundets eldste geografisk baserte lag, Oslo sentrum, avholdt årsmøte onsdag 13. april. Frida Sofie Jansen overtar stafettpinnen som leder for laget fra Victoria Lofstad. Laget skal fortsatt satse på spillkvelder, især “nach-spilling” (sene spillkvelder for de som har vært og spilt spill på Outland), i foreningens lokaler på Karl Johan. I tillegg lover foreningens nye leder at styret vil satse på noen nyskapninger utover året. “Vi har noen triks i hatten, men jeg kan ikke avsløre alt ennå”, sier Jansen.

Med seg i styret får hun Mona Bollestad (ny) og Nils Hiorth (gjenvalg). Sigurd Øien tok også gjenvalg som coach. I tillegg har laget han med seg tidligere leder Victoria Lofstad som paint-coach.

Årsmøte i Fantasiforbundet Sentrum

Kjære medlemmer av Fantasiforbundet Sentrum!
Onsdag 13. april avholdes Fantasiforbundet Sentrums første ordinære årsmøte. Det vil foregå på kontoret vårt i Karl Johansgate 8 kl 18.00. På dagsordnen står:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Styrets beretning
3. Arbeidsprogram
4. Valg av leder og styremedlemmer.
5. Valg av coach(er)

Alle medlemmer av Fantasiforbundet sentrum har tale-, forslags- og stemmerett.
Etter møtet vil det bli spillkveld på kontoret.
Vel møtt!
Mvh Styret i Fantasiforbundet Sentrum