Viser arkivet for stikkord folkekulturforbundet

Fantasiforbundet tatt opp i Folkekulturforbundet

Folkekulturforbundet har inngått samarbeidsavtale med Fantasiforbundet. Folkekulturforbundet er et studieforbund som gir støtte til voksenopplæringstiltak. Dette innebærer at kurs Fantasiforbundet avholder nå kan få støtte på inntil kr 75 per time. Både formelle kurs med lærer, som f.eks Fantasigründerskolen, og studiesirkler uten lærer hvor deltakerne lærer av hverandre, kan få støtte.

Les mer…