Viser arkivet for stikkord referat

Referat fra stiftelsesmøtet og vedtekter for forbundet

§1 Formål

Fantasiforbundet ønsker å skape et morsommere og mer fantastisk Norge. Fantasiforbundet er en landsomfattende kulturorganisasjon for aktiviteter knyttet til spill, eventyr, og fantasien. Forbundet baserer seg på frivillig engasjement, prosjektbasert virksomhet og at ting skal være gøy. Fantasiforbundet er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Det grunnleggende prinsippet for Fantasiforbundets virksomhet er at de som skaper aktivitet også skal få bestemme over aktiviteten. Det skal være åpenhet om alle prosesser, og prosjektgruppene skal primært være selvstyrte.

Referatet fra stiftelsesmøtet i april er ferdigstilt, og vedtektene er renskrevet. Begge deler kan lastes ned her:

Stor takk til Øystein Fjæra som stilte opp som referent!