Viser arkivet for stikkord stiftelsesmøtet

Fantasiforbundet Midt-Norge er stiftet

Det var stor glede da Fantasiforbundet Midt-Norge i dag ble stiftet i Trondheim. Fantasitoget ankom byen fredag kveld, og lørdag ble det nye regionslaget stiftet av nyutdannede Fantasigründere og andre engasjerte i Trondheim, samt fire utsendinger fra Fantasiforbundet sentralt.

Som leder ble Maja Østbye valgt. Hun studerer for tiden i Trondheim og gleder seg til å ta fatt på arbeidet. Styremedlemene ble Tor Brørs Petterson, Christine Holtan, Daniel Buerengen, Trygve Magnus Ræder og Natalie Helen Knutli.

Fremtiden ser svært lys ut for Trøndelag!

Referat fra stiftelsesmøtet og vedtekter for forbundet

§1 Formål

Fantasiforbundet ønsker å skape et morsommere og mer fantastisk Norge. Fantasiforbundet er en landsomfattende kulturorganisasjon for aktiviteter knyttet til spill, eventyr, og fantasien. Forbundet baserer seg på frivillig engasjement, prosjektbasert virksomhet og at ting skal være gøy. Fantasiforbundet er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Det grunnleggende prinsippet for Fantasiforbundets virksomhet er at de som skaper aktivitet også skal få bestemme over aktiviteten. Det skal være åpenhet om alle prosesser, og prosjektgruppene skal primært være selvstyrte.

Referatet fra stiftelsesmøtet i april er ferdigstilt, og vedtektene er renskrevet. Begge deler kan lastes ned her:

Stor takk til Øystein Fjæra som stilte opp som referent!