Viser arkivet for stikkord vedtekter

Referat fra stiftelsesmøtet og vedtekter for forbundet

§1 Formål

Fantasiforbundet ønsker å skape et morsommere og mer fantastisk Norge. Fantasiforbundet er en landsomfattende kulturorganisasjon for aktiviteter knyttet til spill, eventyr, og fantasien. Forbundet baserer seg på frivillig engasjement, prosjektbasert virksomhet og at ting skal være gøy. Fantasiforbundet er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Det grunnleggende prinsippet for Fantasiforbundets virksomhet er at de som skaper aktivitet også skal få bestemme over aktiviteten. Det skal være åpenhet om alle prosesser, og prosjektgruppene skal primært være selvstyrte.

Referatet fra stiftelsesmøtet i april er ferdigstilt, og vedtektene er renskrevet. Begge deler kan lastes ned her:

Stor takk til Øystein Fjæra som stilte opp som referent!

Vellykket landsmøte i Fantasiforbundet

Det nyvalgte styret

Med i overkant av 40 fremmøtte avholdt Fantasiforbundet sitt stiftende landsmøte i helgen. Det var gode debatter og takket være gode innspill fra de fremmøtte ble organisasjonens struktur klarlagt og programmet for det kommende året designet.

Leder Magnar Müller ble gjenvalgt sammen med nestleder Ane Marie Anderson. Det samme ble styremedlemmene Bjørn Tore Hansen og Oddbjørn Grønvik. Nye styremedlemmer er Katrine Øverlie Svela, Nils Hiorth og Linn Eik Pilskog.

I følge den nye formålsparagrafen arbeider Fantasiforbundet for et “morsommere og mer fantastisk Norge”. Det viktigste trekket ved organisasjonsstrukturen til den nystiftede organisasjonen er at det skal være lett å starte nye prosjekter og at prosjektene skal ha stor grad av selvstyre.

Mens mesteparten av aktiviteten i Fantasiforbundet skjer i uavhengige prosjektgrupper, og dermed er “off limits” for styre og landsmøte, er det en hovedsatsing som styret nå skal ta fatt på. Det er utviklingen av Fantasigründerskolen, Fantasiforbundets storstilte prosjekt for opplæring av aktive i organisasjonen.